Ziekteverzuimverzekering bij corona

Corona-gerelateerde ziekmeldingen: wel of niet gedekt op de Ziekteverzuim-verzekering? 

Door de overheid worden telkens extra maatregelen aangekondigd om het coronavirus onder controle te krijgen. Deze maatregelen hebben mogelijk impact op de hele samenleving én op jouw als werkgever. 

Wij kunnen ons voorstellen dat deze maatregelen leiden tot extra vragen over Corona-gerelateerde ziekmeldingen. De ziekteverzuimverzekering vergoedt aan de verzekerde werkgever de loondoorbetaling van zieke werknemers. 

Onderstaand hebben we opgenomen wat wel en wat niet onder de dekking valt. 

Wel onder de dekking:

Een werknemer die door ziekte niet in staat is werkzaamheden te verrichten. Mocht het mogelijk zijn om de werkzaamheden gedeeltelijk thuis te verrichten dan kan de klant een ziekmelding doen voor het percentage dat de werknemer niet kan werken.

Niet onder de dekking:

Een werknemer kan vanwege overheidsmaatregelen niet naar het werk komen en er zijn geen mogelijkheden om werkzaamheden thuis uit te voeren.

Een werknemer heeft (corona)gerelateerde gezondheidsklachten en/of een vastgestelde coronabesmetting, maar kan zijn werkzaamheden wel (thuis) uitvoeren.

Een werknemer is in quarantaine en er is sprake van een vastgestelde coronabesmetting, maar kan zijn werkzaamheden uitvoeren.

Een werknemer moet in quarantaine vanwege terugkeer uit een oranje of rood gebied zonder dat er sprake is van een vastgestelde coronabesmetting.

Een werknemer verblijft in een oranje of rood gebied en kan niet terugkeren.

Een werknemer is niet ziek, maar een partner, kind of huisgenoot uit hetzelfde huishouden heeft wel corona gerelateerde klachten en/of een vastgestelde besmetting en blijft daarom thuis.

Een werknemer is niet ziek, maar is in contact geweest met één of meer personen met een vastgestelde coronabesmetting en blijft daarom thuis.

Een werknemer durft niet naar het werk te reizen of durft werkzaamheden niet uit te voeren uit angst voor het coronavirus, maar is niet ziek.