Nalatenschapsplanning

Tja, dit is een onderwerp waar we het liever niet over hebben. En toch is het belangrijk om hier wel bij stil te staan. Want als wij de vraag stellen; ‘Wil je het goed geregeld hebben voor je nabestaanden indien jij er straks niet meer bent of als je niet meer in staat bent om zelf belangrijke keuzes te maken?’ Zullen de meeste volmondig ‘JA’ zeggen. Helaas zijn er veel situaties waarin het zonder testament of levenstestament gewoon niet goed geregeld is. Vanwege ons motto; ‘Leef je leven met financiële rust’ helpen wij jou dan ook graag met dit onderwerp.

Testament

In een testament leg je vast wat er na overlijden moet gebeuren met jouw vermogen, bezittingen en schulden. Hierin kunnen ook toekomstige situaties meegenomen worden. Denk hierbij aan het krijgen van kinderen of het hertrouwen van je partner na overlijden. Heb je geen testament, dan bepaalt de wet wie er recht heeft op de erfenis.

Levenstestament

In een levenstestament kun je iemand aanwijzen die jouw (financiële) belangen mag behartigen of om mogelijk medische beslissingen te nemen als je daartoe niet meer in staat bent door bijvoorbeeld ziekte. Dit zorgt ervoor dat je niet naar de rechter hoeft om bepaalde zaken te regelen.
Heb je kinderen? Met een levenstestament kun je de kinderen laten meebeslissen over je bezittingen als je handelingsonbekwaam.

Wat kun je regelen of voorkomen door het opstellen van een testament?

 • Samengesteld gezin
  • In een testament kun je aangeven hoe je de verdeling van de nalatenschap wilt regelen en hoe je om wilt gaan met de kinderen van de nieuwe partner. Ook heeft een testament invloed op het uitstellen of besparen van erfbelasting die erfgenamen moeten betalen.
 • Echtpaar met kinderen
  • Een testament maak je op om de wettelijke verdeling aan jullie eigen situatie aanpassen. Je kunt in een testament opvullegaat opnemen ten gunste van de kinderen. Hierdoor kun je veelal erfbelasting besparen. De langstlevende beslist uiteindelijk over de exacte verdeling afhankelijk van het beschikbare vermogen. Ook kun je een clausule opnemen die ervoor zorgt dat de kinderen hun erfdeel krijgen als de achtergebleven ouder in een AWBZ-instelling wordt opgenomen. Hiermee voorkom je dat de achtergebleven ouder de erfenis van de kinderen moet 'opeten' via de hoge bijdrage aan de AWBZ.
 • Echtpaar zonder kinderen
  • Bij het eerste overlijden gaat alles naar de langstlevende en bij het tweede overlijden gaat dus hele vermogen naar familie (ouders, broers/zussen, neefjes/nichtjes) van de langstlevende.
 • Kleinkinderen
  • Voordeel voor de kleinkinderen: Met het opnemen van een legaat aan kleinkinderen kun je bijna altijd besparing van erfbelasting bereiken.
 • Scheiding
  • Als je kind (kort) na jou zou komen te overlijden, kan zijn of haar erfdeel bij de ex-partner terecht komen.
 • Nieuwe partner
  • Stel je krijgt een nieuwe partner en besluit te gaan trouwen. Helaas doet het noodlot zich voor, je komt te overlijden. Jouw nieuwe partner erft op dat moment een even groot deel als jouw kinderen.
 • Ondernemer
  • Door het overlijden van een ondernemer kan een bedrijf in handen komen van erfgenamen die geen verstand hebben van ondernemen. Met een goed testament en misschien wat aanvullende maatregelen kun je veel problemen voorkomen.

Kosten dienstverlening:

Één testament €1.600,-
+ Levenstestament €1.775,-

Twee gelijke testamenten €1.775,-
+ Twee levenstestamenten €2.100,-