Vragen en antwoorden
Financiële rust

Financiële rust is je geen zorgen hoeven maken over je toekomst.
Maar hoe krijg je dat. Wij hebben de meest gestelde vragen op en rij gezet. 

Veelgestelde vragen

Heb ik wel voldoende inkomsten als ik met pensioen ga? Ik wil eerder stoppen met werken. Kan dat? Wat kan ik doen met een ontslagvergoeding? Is het goed geregeld als ik kom te overlijden? Hoe sta ik er voor als ik arbeidsongeschikt word? Hoe kan ik het beste mijn pensioen verbeteren? Wat is een goede pensioenregeling voor mijn medewerkers? Pensioen alleen voor medewerkers met vast contract?

Antwoord:

Het inkomen vanaf jouw pensioendatum bestaat uit: AOW, pensioen via een werkgever en individuele regelingen, zoals lijfrenteverzekeringen en banksparen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl krijg je inzicht in de bruto en netto bedragen die je ontvangt uit AOW en het pensioen via je werkgever. Individuele regelingen zijn hierin niet opgenomen. Belangrijk om te weten is dat jouw financiële situatie na je pensioen niet alleen afhankelijk is van je inkomsten maar ook van je kosten. Deze kunnen lager zijn doordat je hypotheek (grotendeels) is afgelost of je kinderen financieel onafhankelijk zijn. Een financiële foto van KOK Advies brengt jouw huidige situatie in beeld en geeft aan welke acties nodig zijn om jouw plan te realiseren.

Antwoord:

Dit is afhankelijk van je financiële wensen en mogelijkheden. Pensioenregelingen en AOW gaan tegenwoordig in als je 67 wordt of zelfs later. Je kunt veelal pensioenuitkeringen naar voren halen tegen een lagere uitkering. Jouw inkomsten kunnen worden aangevuld met individuele regelingen of vermogen zoals lijfrente, spaar- of beleggingsrekeningen en overwaarde van de eigen woning. Of het totaal van deze inkomsten en het vermogen voldoende is voor jouw wens, dat kunnen wij samen met jou inzichtelijk maken.

Antwoord:

Over een ontslagvergoeding moet je altijd belasting betalen. Je ontvangt een netto bedrag dat je zelf dient te beheren. Dit kan op diverse manieren en vraagt verstandig handelen, ook met het oog op de fiscale kant van het verhaal. Door de ontslagvergoeding heb je een hoger inkomen in het jaar van ontslag. Door belastingmiddeling kan veelal belasting worden terug gevraagd. Daarnaast moet je bekijken of de ontslagvergoeding nodig is om het inkomen uit WW aan te vullen of dat er geld moet worden gereserveerd doordat je geen pensioen meer opbouwt. Ook de wijze waarop je het geld opzij wilt zetten is belangrijk. Vragen waarvoor veelal een financieel adviseur nodig is. Wij helpen daar graag bij.

Antwoord:

Nabestaandenregelingen zijn veelal opgenomen je hypotheek, levensverzekering of via het pensioen van de werkgever. Doordat de mogelijkheden zo divers zijn, is het risico groot om het overzicht te verliezen. De praktijk leert dat de meeste klanten denken dat hun nabestaandenregelingen goed geregeld is. Na een korte screening blijkt dit te vaak niet zo te zijn. Dit komt steeds vaker door de versobering van het nabestaandendekking in de pensioenregelingen. Wij kunnen in 1 gesprek inzicht geven in de gevolgen en de acties die je moet nemen om dit op te lossen.

Meer info

Antwoord:

Dit verschilt per persoon. Ben je ondernemer of in loondienst? De ondernemer moet alles zelf regelen en de risico's worden veelal onderschat. Stel, je bent 40 jaar en wilt € 2.000,- per maand hebben tot aan jouw AOW-leeftijd. Je hebt dan een vermogen nodig van € 648.000,- om dit te kunnen financieren. De meest ondernemers en zzp’ers hebben dit niet beschikbaar. Voor iemand in loondienst zijn er bepaalde basisvoorzieningen en regelmatig heeft de werkgever aanvullingen geregeld. Hierdoor is de terugval niet zo groot als bij de ondernemer. Eén ding is zeker: in alle gevallen is er een forse terugval in inkomen. Wij vinden dat allereerst inzicht in de financiële terugval nodig is. Dan pas kun je beoordelen of aanvulling nodig is. Wellicht heb je voldoende eigen vermogen of biedt het inkomen van je partner voldoende bescherming. Wij helpen je graag om dit inzicht te geven.

Meer info

Antwoord:

Dit kan op veel manieren. Belangrijk om te weten is dat je financiële situatie na je pensioen niet alleen afhankelijk is van je inkomsten maar ook van je uitgaven. Klanten die na een financieel inzicht gesprek hun pensioen willen verbeteren kunnen dit oa. doen door: extra geld in te leggen in de pensioenregeling bij de werkgever, geld te storten in een lijfrente (privé pensioen), geld opzij te zetten op een spaar- of beleggingsrekening of af te lossen op de hypotheek.

Antwoord:

Als er geen verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds is, dan kun je jouw werknemers een pensioenregeling aanbieden. Bij een goede pensioenregeling zijn de risico's en kosten voor zowel werknemer als werkgever in balans. Deze balans is onder meer afhankelijk van hetgeen in jouw branche marktconform is en uiteraard van de financiële mogelijkheden op korte en lange termijn van de onderneming. Er zijn diverse soorten pensioenregeling. Welke regeling het beste bij jouw bedrijf past, komen we het beste te weten na een persoonlijk gesprek. We inventariseren uw wensen en mogelijkheden en bespreken de voor- en nadelen van de verschillende pensioenregelingen.

Antwoord:

Nee, het is niet toegestaan om onderscheid te maken tussen werknemers met een vast contract en een contract voor bepaalde tijd. Als een werkgever dit toch doet, loopt hij het risico dat de werknemer of de partner (bij overlijden van de medewerker) alsnog een pensioenregeling afdwingt. Vooral in geval van overlijden kunnen de financiële gevolgen voor een werkgever heel groot zijn.