Financiële rust voor je onderneming en medewerkers

 

De risico’s voor jouw onderneming kun je deels verzekeren. Ook als het gaat om jouw medewerkers. Er zijn kostenposten die je incalculeert en zelf draagt, voor andere kosten tref je voorzieningen. Een goed voorbeeld hiervan is een pensioenregeling voor jouw mensen. Al met al zorgt financiële rust ervoor dat jij als ondernemer kunt doen waar het je allemaal om is begonnen: een winstgevend bedrijf bouwen nu en in de toekomst.  

Bij ziekte van medewerkers kun je de verplichting om het loon door te betalen, verzekeren. Net als de oudedagsvoorziening voor je medewerkers. Goed werkgeverschap uit zich in zorg voor jouw mensen met een gedegen pensioenregeling, waarbij gezinsleden van een medewerker ook bij overlijden kunnen vertrouwen op uitkering daarvan.

Wat betekent financiële rust?

Hiermee bedoelen we dat jij je als ondernemer kunt concentreren op jouw bedrijf. Op ondernemen. Dit door de huidige en toekomstige risico’s te verzekeren. Ook voor je medewerkers. Want hoe prettig is het dat trouwe werknemers, na jaren inzet voor jouw bedrijf, een goed pensioen ontvangen? En mocht een medewerker helaas vroegtijdig overlijden of arbeidsongeschikt raken, dan wil je als werkgever ook graag iets betekenen. Dit kan vanuit de pensioenregeling of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Met goede secundaire arbeidsvoorwaarden kun je medewerkers makkelijker vinden en langdurig aan je binden. Een goede pensioenregeling en/of een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een groot verschil maken bij de keuze voor jouw bedrijf.

Maak jouw mensen bewust van hun pensioen

Pensioenregelingen treffen, is voor veel ondernemers een complexe opgave. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als medewerkers langer doorwerken? En dragen medewerkers ook een deel van de kosten?

Er bestaan veel misverstanden over het pensioen, mede omdat het vaak negatief in het nieuws komt. Feit is dat het aanbieden van een pensioenregeling een groot pluspunt is voor jou als werkgever. Breng de regeling daarom ook goed onder de aandacht van je mensen, waardoor ze zich bewust zijn van de regeling en inzicht krijgen. Onze planningstool helpt daarbij, hiermee berekenen medewerkers hun pensioen. Dat zorgt voor financiële rust.

Is het aanbieden van een pensioenregeling verplicht?

Een pensioen aanbieden is niet verplicht maar als je het faciliteert, brengt het verplichtingen met zich mee. Het niet nakomen van die verplichtingen kan fiscale en financiële consequenties hebben. Je kunt de pensioenregeling zo goed mogelijk afstemmen op het beschikbare budget. En de regeling moet natuurlijk aansluiten op de wensen van de medewerkers. Binnen bepaalde branches bestaat wél de verplichting om een pensioenregeling aan te bieden. Wat voor jouw bedrijf geldt, vertellen wij je graag.

Goed geregeld na overlijden

Als een werknemer vroegtijdig komt te overlijden dan heeft dat een enorme impact op de nabestaanden. Helaas zijn ook de financiële gevolgen veelal groot. Een goed partner- en wezenpensioen kan helpen om de financiële gevolgen beter op te vangen. Daarnaast kun je als werkgever helpen om beter inzicht te bieden naar die gevolgen. Vraag naar de financiële foto en geef je werknemers inzicht in het inkomen na overlijden alsook bij pensioen en arbeidsongeschiktheid. Help ze om ook zelf actie te ondernemen.

Arbeidsongeschiktheid. En dan?

Als werkgever ben je de eerste 2 jaar financieel verantwoordelijk voor loondoorbetaling bij ziekte van een medewerker. Dit risico wordt veelal verzekerd in een ziekengeldverzekering. Na 2 jaar ziekte komt een werknemer in de WIA. Deze wettelijke uitkering is gemaximeerd en de hoogte is afhankelijk van de mate van werkzaamheden die nog kunnen worden gedaan. Hierdoor valt een werknemer veelal fors terug in het inkomen. Een aanvullende verzekering zorgt ervoor dat jouw werknemers bij arbeidsongeschiktheid financiële rust hebben. 

Vraag naar het KOK Advies Serviceabonnement

Met het afsluiten van een KOK Advies Serviceabonnement ben je als ondernemer ook in de toekomst verzekerd van financiële rust. Periodieke afstemming zorgt ervoor dat verzekeringen en de pensioenregeling up-to-date blijven afgestemd op jouw bedrijf en jouw medewerkers.

Verplichting vanuit CAO of pensioenfonds

  • In bepaalde CAO's 
    • staan verplichtingen over de hoogte van het salaris dat moeten worden doorbetaald de eerste 2 jaar.
    • staat dat een werkgever een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering moet sluiten.
    • wordt een ongevallenverzekering verplicht gesteld.
  • Op dit moment zijn in Nederland zo’n 65 verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Als jij als werkgever hieronder valt moet je verplicht aansluiten bij het pensioenfonds. Je loopt een flink financieel risico als ze dit niet checkt. Valt jouw bedrijf namelijk wel onder een BPF, dan loop je het bedrijf het risico om (achteraf) veel geld te moeten betalen.

Onze adviseur helpen je met het checken van de mogelijke verplichtingen

Het team

Het team: De MKB adviseurs staan klaar om je te helpen met het verzekeringsadvies voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor het pensioenadvies wordt samengewerkt met extern pensioenspecialist Willem van Weelden. Zijn onderneming Pensioen & Lijfrente Advies Nederland (PLAN) is gespecialiseerd in pensioenvraagstukken voor bedrijven én voor de ondernemer zelf. 

Ontmoet het team