Welke zakelijke risico's loop je?

Welke zakelijke risico’s loop je?


Als je een eigen bedrijf hebt, wil je niet dat door een ongeluk of schade de continuïteit van je bedrijf plots in het geding komt. Er zijn veel risico’s waarvoor je je kunt verzekeren. Welke zakelijke risico’s loop je met een eigen bedrijf en hoe kun je je hiertegen verzekeren?

Risico 1.  Ziek of arbeidsongeschikt

Jij of je personeel kan ziek worden, arbeidsongeschikt raken of tijdelijk met verlof gaan vanwege een zwangerschap.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als je arbeidsongeschikt raakt, zit je als ondernemer zonder inkomsten. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je je als zelfstandige verzekeren voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en ontvang je alsnog een inkomen.

Ongevallenverzekering
Raak jij of een medewerker door een ongeval arbeidsongeschikt, dan keert een ongevallenverzekering een eenmalig bedrag uit. Het is ook mogelijk om een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Soms is een ongevallenverzekering voor jou als werkgever zelfs verplicht. Check wel de specifieke voorwaarden die aan een verzekering zijn verbonden.

Ziekteverzuimverzekering
Heb je personeel in dienst en wordt een medewerker ziek of arbeidsongeschikt, dan betaal je als werkgever maximaal twee jaar minstens 70% van het laatste loon door aan deze werknemer. Vaak is in een cao zelfs vastgelegd dat het om 100% gaat. Tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim kun je je verzekeren via een ziekteverzuimverzekering.

Zwangerschapsuitkering
Wanneer je als ondernemer tijdens je zwangerschapsverlof een zwangerschapsuitkering wilt ontvangen die overeen komt met het inkomen dat je normaal als zelfstandige verdient, dan kun je je hiervoor verzekeren. Dit kan tot een maximale dagvergoeding. Als een medewerker van je zwanger is, heeft zij rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Als werkgever kun je deze uitkering voor haar aanvragen. Jij ontvangt de uitkering en betaalt tijdens het verlof het loon door aan je werknemer.

Risico 2.  Schade door product of dienst

Iemand kan (financiële) schade oplopen door jouw product of dienst. Ook kan een medewerker gewond raken tijdens het werk. Je kunt dan te maken krijgen met schadeclaims. Om je te beschermen tegen de financiële gevolgen hiervan sluit je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.

Risico 3.  Conflict met leverancier of klant

Als ondernemer kun je in een conflict komen met een andere ondernemer, een leverancier of een klant. Is hiervoor juridische hulp nodig, dan vergoedt een rechtsbijstandsverzekering de kosten. Controleer voor je een rechtsbijstandverzekering afsluit wel goed welke geschillen wel en welke niet gedekt zijn.

Risico 4.  Schade aan je pand

Jouw bedrijfspand kan schade oplopen bij brand, maar ook door extreme weersomstandigheden zoals storm en bliksem. De schade die ontstaat door deze invloeden, verzeker je via een opstalverzekering.

Risico 5.  Schade aan voorraad en inventaris

Door een inbraak kan je voorraad of inventaris schade oplopen. Ook kan het (deels) verloren gaan of beschadigd raken door brand- en waterschade. Een goederen- en inventarisverzekering vergoedt die schade. Heb je een bedrijf aan huis? Dan kan het uitbreiden van jouw inboedelverzekering ook voldoende zijn. Check dit goed voor je een verzekering afsluit.

Risico 6.  Klanten die niet betalen

Het kan zijn dat je zakelijke klanten hebt die niet (kunnen) betalen. Lever je op rekening, dan kan je een kredietverzekering afsluiten. Je weet dan zeker dat je je geld krijgt via de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij neemt de vordering dan over en probeert alsnog het geld van je klant te krijgen.

Risico 7.  Te laag pensioen

Iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt krijgt in Nederland een AOW-uitkering, ook de zelfstandige ondernemer. Wil je een hoger inkomen dan dit minimum, dan moet je hiervoor andere voorzieningen treffen. Voor werknemers geldt dat ze vaak een pensioen opbouwen via hun werkgever. 

Medewerkers
Je kunt je medewerkers een aanvullende pensioenvoorziening aanbieden. Vaak is dit in de cao of in een bedrijfstakpensioenfonds geregeld. Je moet daarbij wel voldoen aan de eisen van de Pensioenwet (PW). Deze wet beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder om te voldoen aan de pensioenafspraken. Laat je eerst goed informeren over wat deze taken en verantwoordelijkheden betekenen voor jouw bedrijf.

Ondernemer
Denk jij als ondernemer ook aan je eigen toekomst? Je onderneming dient winstgevend te zijn, maar tegelijkertijd wil je ook voldoende vermogen opbouwen voor jouw eigen financiële rust. Voor nu en voor straks als je ondernemer in ruste bent. Een pensioenkapitaal moet je ‘oude dag’ veiligstellen.

Risico 8.  Misgelopen inkomsten

Je onderneming kan stil komen te liggen, omdat het getroffen wordt door bijvoorbeeld het wegvallen van stroom of gas, maar ook vanwege een inbraak of brand. Om jezelf te verzekeren voor het niet ontvangen van inkomsten in die periode, sluit je een bedrijfsschadeverzekering af.

Risico 9.  Nabestaanden blijven achter

Wat als je compagnon komt te overlijden en zijn of haar erfgenamen komen aanspraak maken op hun aandeel in het bedrijf? Of hoe gaat het met jouw nabestaanden als jij zelf wegvalt?

Compagnonsverzekering
Run je samen met een compagnon een onderneming en komt je compagnon te overlijden, dan hebben de erfgenamen recht op een deel van het bedrijf. Om het voortbestaan van je bedrijf niet in gevaar te laten komen, keert de compagnonsverzekering een bedrag uit waarmee je het aandeel van je compagnon kunt overkopen.

Overlijdensrisicoverzekering
Met een overlijdensrisicoverzekering komt er een vastgesteld bedrag vrij als jij of de partner met wie je samenwoont komt te overlijden. Met dit bedrag kan de overgebleven partner bijvoorbeeld de hypotheek (deels) aflossen of minder gaan werken. Zo voorkom je dat je partner financieel in de problemen komt wanneer jij komt te overlijden.

TIP!

Sommige risico’s kun je beperken of zelfs voorkomen door het treffen van extra maatregelen of het wijzigen van processen. Breng dan ook alle risico’s voor jouw bedrijf in kaart en bepaal aan de hand daarvan voor welk risico een verzekering noodzakelijk is. Zo weet je zeker dat de continuïteit van je onderneming niet in gevaar komt.

Als je meer informatie wilt over bedrijfsrisico’s of als je direct contact wilt met onze bedrijfsadviseurs, klik dan HIER