Veilig thuiswerken

Veilig online thuiswerken tijdens de Coronacrisis

Veilig online thuiswerken tijdens de Coronacrisis

In deze coronatijd moeten veel werknemers vanuit huis werken. Door alle persoonlijke uitdagingen die dat met zich meebrengt (thuisschool kinderen, een rustige werkplek e.d.), wordt een belangrijk onderdeel nog wel eens over het hoofd gezien; hoe kan ik veilig online thuiswerken?

Gelukkig heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (ncsc.nl) een advies voor zowel werknemers als werkgevers uitgebracht, over hoe je veilig online kunt thuiswerken.

NCSC advies

Om ervoor te zorgen dat het bedrijfsnetwerk niet overbelast raakt en veilig bereikbaar is voor thuiswerkers, kunnen werkgevers de volgende maatregelen nemen:

Zorg ervoor dat het bedrijfsnetwerk de grote hoeveelheid thuiswerkers aankan. Denk bijvoorbeeld aan communicatie tussen werknemers. Kan dit via het bestaande intranet of is hier aparte software voor nodig? Zorg voor een veilige verbinding met het bedrijfsnetwerk door bijvoorbeeld een Virtual Private Network (VPN), multifactor-authenticatie en het op tijd updaten van hard- en software.

Plannen, procedures en uitleg

Maar maak bijvoorbeeld ook plannen voor hoe je omgaat met een beveiligingslek of incident. Door het thuiswerken wordt meer informatie digitaal gestuurd dan normaal. Maak niet alleen plannen voor hoe je omgaat met een beveiligingslek of incident als ze al hebben plaatsgevonden, maar ook voor hoe je ze kunt voorkomen en hoe je kunt controleren of ze hebben plaatsgevonden.

Het is ook belangrijk om medewerkers goede uitleg te geven hoe zij veilig kunnen werken. Werkgevers kunnen hierbij onderstaande uitleg geven aan werknemers:

Gebruik alleen vertrouwde en beveiligde netwerken om gebruik te maken van het internet. Zoals je eigen beveiligde wifinetwerk thuis of een netwerkkabel die direct aansluit op je eigen internetaansluitpunt. Gebruik niet zomaar wifinetwerken of netwerkkabels op locaties buitenshuis, zoals in het openbaar vervoer of in de horeca.

Persoonlijk handelen

Pas op voor valse e-mails en phishing e-mails. Klik niet op links, open geen onbekende bijlagen en verstuur geen informatie aan onbekende of onverwachte afzenders. Criminelen kunnen zich ook voordoen als een persoon vanuit de organisatie zelf. Vertrouw je een e-mail niet, ook al is de afzender bekend? Neem dan contact op met je werkgever of neem persoonlijk contact op met de afzender via bijvoorbeeld de telefoon om na te gaan of de e-mail juist is.

Ga op een juiste manier om met informatie vanuit de organisatie. Let bijvoorbeeld op wie nog meer om je heen staat als je gaat videobellen en wat je deelt in groep chats.

Installeer niet zomaar applicaties. Ga bij je organisaties na welke applicaties je veilig kan installeren. Criminelen gebruiken applicaties namelijk ook om toegang te krijgen tot je computer of telefoon, of om gijzelsoftware te installeren.

Factsheet

De NCSC heeft een factsheet beschikbaar gesteld waarmee je kan controleren of je voldoende bent voorbereid op de verhoging in thuiswerkers en welke maatregelen je nog kan treffen. Klik hier voor de factsheet op de website van de NCSC.