Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid

Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid

Een cyberincident kan grote gevolgen hebben. Toch is digitale veiligheid bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje. Vaak ontbreekt de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Een groot aantal partijen heeft daarom de handen ineen geslagen met als missie: het mkb weerbaarder maken tegen cyberaanvallen.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt een belangrijke rol in onze economie. Bijna alle bedrijvigheid in Nederland valt onder het mkb. Door deze cruciale rol is het mkb ook aantrekkelijk voor internetcriminelen..

De Risicoklassenindeling voor Digitale Veiligheid is een risicoclassificatiemodel voor het midden- en kleinbedrijf. Aan de hand van 11 vragen wordt een inschatting gemaakt hoe groot het risico is op een cyberincident. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse (1 t/m 4) je onderneming valt en welke maatregelen er genomen moeten worden om je digitale veiligheid op orde te hebben.

Benieuwd in welke risicoklasse jouw onderneming ingedeeld wordt? Klik HIER en doorloop in enkele minuten deze gratis tool en ontvang meteen een handige inventarisatie van beveiligingsmaatregelen.

De Risicoklassenindeling Digtale Veiligheid is opgezet door VNO-NCW, MKB-Nederland, het Verbond van Verzekeraars, de Nationale Politie, Cyberveilig Nederland, NLdigital, het CIO Platform Nederland, Online Trust Coalitie, het Digital Trust Center en het Ministerie van EZK – onder leiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).