Privacy kaart KOK Advies

Deze kaart geeft in vogelvlucht inzicht in hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Voor de uitgebreide
beschrijving kun je ons Privacy Statement raadplegen.

 

WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 • Contactgegevens
 • Identificatiegegevens
 • Gegevens i.v.m.
  dienstverband
 • Financiële gegevens
 • Gegevens i.v.m. financiële
  producten
 • Gezondheidsgegevens (in
  sommige gevallen)
 • Gegevens over
  strafrechtelijke feiten (in
  bijzonder gevallen)

 

WAARVOOR VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?

 • Adviseren en bemiddelen
  financieel product
 • Uitvoeren overeenkomst
  financieel product
 • Voldoen wettelijke verplichting (zorgplicht)
 • Marketingactiviteiten
 • Relatiebeheer
 • Versturen nieuwsberichten

 

WANNEER MOGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

 • Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met jou 
 • Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten
 • Als dit toegestaan is in kader van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wij uiteraard jouw
  belang in acht nemen 
 • Als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden

 

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

 • Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
 • Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

HOE KUN JE CONTROLE UITOEFENEN OP VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS? 

 • Informatie of wij gegevens van je verwerken
 • Inzage in jouw gegevens 
 • Bezwaar tegen gebruik gegevens
 • Overdracht van gegevens
 • Aanpassing van gegevens
 • Beperking van gegevens
 • Wissen van gegevens

Let op: wij kunnen mogelijk niet in alle gevallen tegemoet komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

 

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 

WAT MOET JE NOG MEER WETEN?

 • Wijzigingen van de privacy statement: op onze website www.kokadvies.nl vind je altijd het meest actuele statement.
 • Klachtrecht: neem contact met ons op. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

CONTACT

Wij hebben een Privacy-officer aangesteld.