Is het verstandig om in de huidige markt een huis te kopen of te verkopen?

Is het verstandig om in de huidige markt een huis te kopen of te verkopen?

Tja, dat is wel even een dingetje. Om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen, moeten we kijken naar verschillende factoren. Hoe zit het met vraag en aanbod van woningen? Zijn er genoeg, te veel of te weinig woningen? Met andere woorden: kunnen we prijsdalingen verwachten door bijvoorbeeld wegvallende vraag? Of is er een tekort aan woningen zodat de prijs nog kan stijgen?

We moeten ook kijken naar de hypotheekrente, zal die gaan stijgen of dalen? Als het moeilijker wordt om een hypotheek te krijgen, zal er ook minder vraag naar koopwoningen zijn. En dan, niet vergeten: hoe zit het met de werkgelegenheid? Als die fors afneemt, zijn er minder mensen die een huis kunnen kopen. Als zij al een huis hebben, is het maar de vraag of ze er in kunnen blijven wonen. Als er daardoor veel huizen op de markt komen, kan dat tot prijsdruk leiden. Er speelt dus veel.

Huizenmarkt Nederland
Laten we eerst eens kijken naar de huizenmarkt. Nederland heeft zo’n 7,7 miljoen woningen, waarvan net iets meer dan de helft een koopwoning in particulier bezit betreft. Van deze 4,3 miljoen koopwoningen zijn vier van de vijf woningen gekocht met een hypotheek. Dit betekent dat de hoogte van de hypotheekrente invloed zal hebben op mogelijke koop of verkoop van deze woningen.

Wat verwachten we van de prijs van koopwoningen in Nederland?
Verschillende deskundigen hebben zich daarover uitgesproken, zoals economen bij banken zoals ABN Amro en Rabo, deskundigen van makelaarsorganisaties zoals NVM, het Economisch Bureau voor de Bouw en experts van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wat we uit die verschillende monden kunnen optekenen, is dat de vraag naar koopwoningen nog altijd groter is dan het aanbod. Er zijn structureel veel te weinig huizen gebouwd in de afgelopen jaren. Dat is er door de coronacrisis niet beter op geworden. De coronacrisis zou als gevolg hebben dat de bouwproductie met 15% daalt (en dat er 40.000 banen verloren gaan in de bouw). Terwijl het CBS heeft berekend dat er tot 2035 ongeveer 1 miljoen Nederlanders bijkomen, waarvan drie op de vier naar de grote stad trekt met de wens om daar een woning te betrekken. Voor 2020 verwachten de mensen van ABN Amro en Rabo nog een lichte stijging van de woningprijs (zo’n 3,5% wordt nu verwacht), maar voor 2021 verwachten ze een daling. Factoren zoals net genoemd (tekort aan koopwoningen) moeten, zo denken de meesten, ervoor zorgen dat de prijzen daarna stabiliseren en weer verder groeien. Bij aankopen voor de korte termijn dus licht negatief, bij aankopen voor de langere termijn is de consensus positief.

Hoe zit dat dan met de hypotheekrente?
Rente voorspellen is nagenoeg onmogelijk. Rente wordt namelijk beïnvloed door een veelheid van factoren, vaak ook onverwachte. Degenen die zich wel aan een voorspelling wagen, doen dat meestal voor de korte termijn, soms drie maanden, soms een jaar. We zien door de coronacrisis dat er enorm veel geleend wordt om de economie te steunen. Dat betekent dat geld schaarser wordt. En wat schaars wordt, wordt duurder. Het lijkt dus logisch om te veronderstellen dat de algemene rente zal stijgen en daarmee ook de hypotheekrente. Dat is wat je hoort bij analisten en researchmedewerkers bij banken. Of dit ook werkelijk gaat gebeuren weet niemand. Ook als de inflatie zou toenemen, zie je vaak een stijgende rente. Maar, met economieën die in recessie zijn (waar de economische groei verdwenen is en waar we een krimp zien), ligt inflatiedruk niet voor de hand. Vanuit die hoek wordt dan ook nauwelijks een stijging van de rente verwacht. Onzekerheid in de economie kan de rente opdrijven. Zo lijken er twee factoren te zijn die wijzen op een mogelijke rentestijging en een die wijst op een gelijkblijvende rente. Wat is dan wijsheid voor de huizenkoper? Historisch gezien staat de rente erg laag. Kijkend naar maandelijkse kosten bij een hypotheekrente van tussen de 1% en 2% is dit een lage last. Die 1% of 2% is iets van nu en zal niet altijd zo blijven, dus wie de kans krijgt kan zekerheid kopen (20 of 30 jaar vastzetten) tegen een betrekkelijk lage prijs.

Is het verstandig om een huis te kopen in coronatijd?
Allereerst spelen je persoonlijke omstandigheden een rol. Hoe zit het met je werk? Sta je morgen op straat? Of kun je financieel prima blijvend rondkomen? En heb je een financiële buffer of niet? Die vragen staan voorop. Als je daarop groen licht krijgt, kun je denken aan de externe factoren die de woningmarkt en de hypotheekmarkt bepalen om een gefundeerde beslissing te nemen om te kopen of te verkopen.

En wie kan dan prima helpen om alle puzzelstukjes met je op de juiste plek neer te leggen? En wie kan dan prima helpen om alle puzzelstukjes met je op de juiste plek neer te leggen? Neem contact op met onze gecertificeerd planner.