Welke (belasting)zaken moet je als nabestaande regelen?

Welke (belasting)zaken moet je als nabestaande regelen?

Wanneer een naaste overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Het organiseren van de uitvaart, het afwikkelen van de administratie én het regelen van belastingzaken. Waar moet je aan denken als het gaat om fiscale zaken?

Je hoeft een overlijden niet zelf door te geven aan de Belastingdienst, dat doet de gemeente. Kort na het overlijden stuurt de Belastingdienst een brief naar het adres van de overledene. Daarin wordt gevraagd om een contactpersoon door te geven.

Checklist

De Belastingdienst heeft een checklist gemaakt die afhankelijk van je relatie tot de overledene aangeeft wat je allemaal moet regelen. 

Toeslagen

Ontving de overledene toeslagen, dan krijgen de erfgenamen een definitieve berekening. Heeft de overledene te weinig ontvangen? Dan betaalt de dienst Toeslagen het verschil alsnog aan de erfgenamen uit. Heeft de overledene te veel gekregen? Dan moeten de erfgenamen dit bedrag terugbetalen.

Let op: Het inkomen van een achterblijvende partner verandert soms door een overlijden, bijvoorbeeld doordat er een nabestaandenpensioen is of doordat de hoogte van de AOW verandert. Check daarom zo snel mogelijk op toeslagen.nl of je gegevens nog kloppen en pas ze zonodig aan. En misschien krijg je door het overlijden juist recht op een toeslag. Bijvoorbeeld omdat je een alleenstaande ouder wordt en recht krijgt op kindgebonden budget. Maak een proefberekening op toeslagen.nl.

Aangifte inkomstenbelasting

Je krijgt vanzelf bericht als je aangifte inkomstenbelasting voor de overledene moet doen. In veel gevallen doe je aangifte over het jaar van overlijden. En soms, als dat nog niet gedaan is, over het voorgaande jaar.

Aangifte erfbelasting

Afhankelijk van je relatie tot de overledene en de waarde van de erfenis moet je erfbelasting betalen. Met het 'hulpmiddel erfbelasting berekenen' weet je snel hoeveel belasting je ongeveer moet afdragen. Binnen vier maanden na overlijden stuurt de Belastingdienst een brief. In de brief staat wanneer je aangifte erfbelasting moet doen.

Wat nog meer?

Wil je meer inzicht in wat je als nabestaande nog meer moet regelen? Kijk op rijksoverheid.nl/overlijden en maak een overzicht dat past bij je situatie.

Meer lezen

Het is belangrijk om je tijdig te verdiepen in de financiële situatie van je nabestaanden. Redden je partner en je kinderen het financieel wanneer jij wegvalt? Kunnen ze in het huis blijven wonen? Controleer de aanwezigheid van een nabestaandenpensioen of overweeg een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Wat als het inkomen van je partner wegvalt? Klik HIER

Dit moet je uitzoeken over nabestaandenpensioen. Klik HIER

Had pa of ma niet een levensverzekering? Klik HIER