Inkomensverklaring ondernemer

Wat is een inkomensverklaring?

Een inkomensverklaring Ondernemer kan worden gezien als een werkgeversverklaring: een overzicht van jouw inkomen als ondernemer. De verklaring is een belangrijk vertrekpunt bij de aanvraag van een woninghypotheek en voor de hoogte van het bedrag dat je kunt lenen. 

De afgelopen drie jaar als basis

Een inkomensverklaring Ondernemer is een uitgebreide financiële analyse van jouw totale onderneming en andere inkomensvormen over de afgelopen drie jaar (of korter als jouw onderneming minder dan drie jaar geleden is opgericht). Eventueel aangevuld met een prognose. In de conclusie wordt onder meer het zogenaamde toetsinkomen bepaald.

Het toetsinkomen

Je toetsinkomen is het inkomen dat je als ondernemer maximaal kan onttrekken uit jouw onderneming. Bij een IB-ondernemer (eenmanszaak, VOF, CV of maatschap) wordt hierbij hoofdzakelijk naar de resultaten en de balans gekeken.

Bij de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) wordt, naast de daadwerkelijke onttrekkingen (DGA-salaris en dividend) ook gekeken naar het dividendpotentieel, vaak ook wel overwinst genoemd.

Maatwerk en op tijd beginnen

Geen ondernemer of onderneming is hetzelfde en dat maakt het opstellen van een inkomensverklaring elke keer maatwerk. En daarmee een uitvoerig en op onderdelen complex proces. Je dient als ondernemer veel informatie aan te leveren en vragen te beantwoorden. Houd er daarom ook rekening mee dat dit de nodige tijd vraagt. Ben je als ondernemer kortom op zoek naar een huis? Start op tijd met dit proces, het bespaart je een hoop stress.