Gezondheidsvragen beantwoorden voor een verzekering? Wees volledig!

Gezondheidsvragen beantwoorden voor een verzekering? Wees volledig!

Wil je een verzekering afsluiten voor het geval je arbeidsongeschikt raakt? Bijvoorbeeld een aov als ondernemer of een woonlastenverzekering als particulier? Je moet dan een medische vragenlijst invullen. Doe dat secuur, want een foutje kan je duur komen te staan.

Het invullen van een gezondheidsverklaring moet je niet zomaar tussendoor doen. Vragen moeten volledig en naar waarheid beantwoord worden en dat is als aanvrager zelfs je wettelijke plicht. Ook als je denkt dat dat ene bezoekje aan een psycholoog tien jaar geleden niet belangrijk was of die gebroken knie uit je jeugd; vermeld het toch maar. Dat de verzekeraar naar een bepaalde categorie klachten vraagt, geeft aan dat het relevant is om te noemen.

Op basis van de gegevens in de verklaring brengt de verzekeraar de risico’s in kaart en bepaalt of hij je wil verzekeren en tegen welke voorwaarden en welke premie.

Met opzet
Ben je onvolledig en komt de verzekeraar daar achter, dan zijn er in principe twee scenario’s. Wie opzettelijk dus bewust onvolledig was, krijgt geen uitkering van de verzekeraar. Uiteraard moet de verzekeraar wel aannemelijk kunnen maken dat er sprake van opzet was. Ook loop je kans dat je gegevens worden opgenomen in een van de frauderegisters. Het wordt dan erg lastig om nog een verzekering te krijgen.

Per ongeluk
Wie per ongeluk iets is vergeten kan nog steeds recht hebben op een uitkering, tenzij de verzekeraar kan aantonen dat hij bij kennis van de echte stand van zaken geen verzekering met je zou hebben gesloten of alleen onder voorwaarden een verzekering had willen sluiten.

Lees er meer over in dit kennisdocument van klachteninstituut Kifid. Hierin staan ook een aantal voorbeelden beschreven.

Tip
Twijfel je over de achtergrond van een bepaalde gezondheidsvraag: klik dan HIER en raadpleeg een van onze adviseurs, ze helpen je graag verder. Vul dus nooit zomaar iets in: de gevolgen komen voor eigen rekening en voor eigen risico.