Voorkom ruzie over je erfenis: maak een testament

Voorkom ruzie over je erfenis: maak een testament

Het is verstandig om goed na te denken over je nalatenschap. Je wilt je dierbaren immers goed achterlaten. Door een testament te laten maken voorkom je bovendien dat er geruzie ontstaat over de erfenis. Drie voorbeelden.

Tegelijk overlijden

Het was voorpaginanieuws: een echtpaar dat tijdens hun huwelijksreis in 2016 kort na elkaar (met een tussenpoos van 23 minuten!) overleed. Er was geen testament opgemaakt. Volgens de regels van het wettelijk erfrecht erfde de man eerst van de vrouw (zij overleed het eerst). Vervolgens overleed ook de man en erfde zijn familie alles van hem. De familie van de vrouw kreeg helemaal niets. Het Gerechtshof oordeelde dat dat terecht was. Was er een testament met een zogenoemde rampenclausule opgemaakt, dan was het heel anders gelopen. In zo’n clausule had kunnen staan dat de erfenis in geval van gelijktijdig overlijden onder beide families verdeeld moest worden.

Samenwonen

Anders dan getrouwde mensen en geregistreerd partners zijn samenwoners voor de wet geen erfgenamen van elkaar. Wanneer je partner overlijdt en er is geen testament, dan gaat het vermogen van de overledene naar diens ouders, of als die er niet meer zijn, naar broers en zussen. Je denkt misschien: onze band is zo goed, mijn schoonouders zullen dat geld heus aan mij geven. Ook al willen ze dat: zo gemakkelijk werkt het niet. Er is dan juridisch sprake van een schenking, waarover veel belasting betaald zal moeten worden. Het is verstandig om een en ander te regelen in een samenlevingscontract en/of een testament.

Samengesteld gezin

Steeds meer gezinnen wijken af van het traditionele gezin: het zogenaamde patchworkgezin is in opkomst, met soms van beide kanten kinderen uit eerdere relaties. Een erfenis wordt dan helemaal erg ingewikkeld. Je stiefkinderen zijn bijvoorbeeld niet automatisch erfgenamen. Wanneer je ook hen iets wilt nalaten, zul je dat in een testament moeten opnemen.

Bekijk het in samenhang

Het is verstandig om je financiële nalatenschap goed te regelen en die ook regelmatig opnieuw tegen het licht te houden. Je vermogenssituatie of persoonlijke situatie kan immers veranderen. Het is aan te raden om het hele financiële plaatje in samenhang te bekijken; er is waarschijnlijk ook een nabestaandenpensioen dat na jouw overlijden uitkeert, en mogelijk lopen er levensverzekeringen. Zo heb je een goed beeld van hoe je jouw dierbaren achterlaat.

De erfenis is een onderwerp waar we het liever niet over hebben. Maar op de vraag; ‘Wil je het goed geregeld hebben voor je nabestaanden indien jij er straks niet meer bent of als je niet meer in staat bent om zelf belangrijke keuzes te maken?’ zullen de meeste mensen volmondig ‘JA’ zeggen. 

Helaas zijn er nog steeds veel situaties waarin het zonder testament of levenstestament gewoon niet goed geregeld is. Met ons motto; ‘Leef je leven met financiële rust’ helpen wij jou dan ook graag verder met dit onderwerp. Klik HIER voor meer informatie over nalatenschapsplanning of KLIK hier voor contact met een van onze adviseurs.