Wat als je bedrijf stil komt te liggen?

Na een brand, storm of inbraak heb je als ondernemer materiële schade. Maar het kan ook zijn dat je zaak tijdelijk dicht moet. Dat kost je omzet terwijl je wel je medewerkers moet doorbetalen. Dat risico is te verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering. Let wel goed op de voorwaarden en wees extra alert wanneer je je tegen de gevolgen van wateroverlast wilt verzekeren.

Een bedrijfsschadeverzekering wordt vaak gesloten in combinatie met een inventaris- en goederenverzekering of een gebouwenverzekering. Waar deze producten de materiële schade vergoeden, is de bedrijfsschadeverzekering er voor de gevolgen van deze schade. Het loont de moeite om goed naar de verschillen in voorwaarden te kijken en te beoordelen waar jouw onderneming het meeste mee geholpen is.

Verschillen

Wat wanneer er bijvoorbeeld bedrijfsschade optreedt in geval van een materiële schade bij een toeleverancier waarvan je bedrijf afhankelijk is? Onderzoeksbureau MoneyView zocht uit dat in minder dan de helft van de gevallen die kosten worden vergoed. Wordt er wel een vergoeding verleend, dan is die altijd gemaximeerd.

En wat wanneer een winkelcentrum moet sluiten door bijvoorbeeld een brand? Als jouw onderneming daar is gevestigd, dan heb je daar last van, ook als de eigen winkel niet getroffen is door die brand. Bijna driekwart van onderzochte producten biedt in zo’n geval dekking, zegt MoneyView. Voordat je een verzekering afsluit is het dus van belang om de risico’s van jouw specifieke onderneming in kaart te (laten) brengen en te kijken of die situaties gedekt zijn.

Overstroming

De situatie van wateroverlast verdient extra aandacht. Overstromingen als gevolg van een primaire waterkering (direct aan zee of grote rivier) zijn voor een MKB-ondernemer niet te verzekeren. Verzekeraars verlenen in toenemende mate wél dekking voor het overstromen van secundaire waterkeringen (langs regionale rivieren of kanalen) als het gaat om materiële schade. Echter: slechts 27 procent van de verzekeringen vergoedt op dat moment ook de bijbehorende bedrijfsschade, zo onderzocht MoneyView.

Als het gaat om bedrijfsschade als gevolg van directe en indirecte neerslag en opeenhoping van water op het dak dan zijn de voorwaarden ruimhartiger en volgt bij iets minder dan driekwart van de verzekeringen een schadeloosstelling. Is je bedrijf kwetsbaar voor een overstroming, wees dan dus extra alert wanneer je een verzekering selecteert.

Heb jij over bovenstaand of ander gerelateerde zaken nog vragen of wensen? Klik dan HIER om contact op te nemen met een van onze adviseurs, ze helpen je graag verder.