Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Natuurlijk denk jij er ook niet graag over na: arbeidsongeschikt raken. Toch wil je prettig kunnen blijven leven als het gebeurt. De meeste zzp’ers en ondernemers sluiten geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. Soms is dat ook niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld als je voldoende vermogen hebt. De meesten hebben echter onvoldoende geld of ruimte om de financiële terugval te kunnen dragen. Hoe heb jij het geregeld voor jezelf en jouw gezin?

Hoeveel spaargeld zonder AOV?

Stel, je bent 40 jaar en wilt € 2.000,- per maand hebben tot aan jouw AOW-leeftijd. Je hebt dan een vermogen nodig van € 648.000,- om dit te kunnen financieren. De meest ondernemers en zzp’ers hebben dit niet beschikbaar.

Waarschijnlijk wil je niet terugvallen in inkomsten mocht het je overkomen. Verzekeren van het risico zorgt ervoor dat je je inkomsten behoudt als je arbeidsongeschikt raakt.

Eerst inzicht, dan een AOV

Het belangrijkste is dat je eerst inzicht hebt in de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Een aantal vragen komen dan ter sprake?

 • Wat is het verschil in netto inkomen?
 • Wat heb je nodig aan netto inkomen?
 • Kunnen de maandlasten omlaag?
 • Kun je het opvangen met  vermogen of verkoop van het bedrijf?
 • Kan je partner meer werken?

Met onze financiële foto krijg je snel inzicht. Mocht hieruit blijken dat je een AOV wilt afsluiten, dan zoeken wij een passende verzekeraar met de beste premie en voorwaarden. Je kunt met dit inzicht overigens ook zelf online een AOV afsluiten.

Aandachtspunten

Een AOV is een verzekering met vele mogelijkheden die je geheel naar wens en budget kunt samenstelling. Elke keuze heeft invloed op de hoogte van de premie. Je Welke onderdelen kun je kiezen:

 • Eigen risico: Geen uitkering van 1 maand tot 2 jaar
 • Dekking: Een complete verzekering die alle ziektes dekt tot een dekking met 'slechts' enkele ernstige ziektes.
 • Beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid: Een uitkering als je binnen je beroep ziek wordt of pas een uitkering als je geen enkel beroep meer kunt uitoefenen.
 • Verzekerd bedrag: Wil je een basisvoorziening of een uitkering die het grootste deel van je huidig inkomen opvangt.
 • Uitkeringsduur: Kies je voor een uitkering voor een aantal jaar of een langere uitkering tot maximaal de AOW leeftijd.
 • Indexatie: Je kunt kiezen of je wel of geen verhoging wilt hebben van het verzekerd bedrag of de uitkering.
 • Vaste premie of leeftijdsafhankelijk: De premie kan oplopen naarmate je ouder wordt of een vaste premie.
 • Aanvangskorting: Een aantal verzekeraars geven een korting in de 1ste 3 jaar. Dit is prettig, maar maak wel een goede vergelijking ook als de korting stopt.

Bereken je AOV premie

Wij zijn onafhankelijk en werken met nagenoeg alle AOV verzekeraars in Nederland.
Een selectie van de verzekeraars kun je zien als je de premie indicatie check doet.

Het verkeerde beeld van een AOV

Er leven veel beelden rond een AOV verzekering die mensen ervan weerhouden er een te sluiten. Wat jammer is, want die beelden kloppen heel vaak niet. Bijvoorbeeld:

 • AOV is duur: De premie is voor zwaardere beroepen hoog. Het risico is bij deze doelgroep ook hoog. Voor fysiek minder zware beroepen valt dit lager uit dan de meeste ondernemers verwachten. Er zijn ook varianten die minder uitgebreid zijn en een lagere premie geven.
 • Ik bouw zelf spaarpot op: Als je € 2.000,- per maand 30 jaar wilt aanvullen heb je € 720.000,- nodig. Dit bouw je niet even zelf op.
 • Verzekeraars keren niet uit:  Een onafhankelijke arts bepaalt je medische situatie en niet de verzekeraar. Ben je het niet met de arts eens? Dan overleggen we samen met u wat de volgende stap is.
 • Als ik nog kan typen krijg ik geen uitkering: Dat klopt alleen als je kiest voor 'gangbare arbeid'. De arts kijkt naar wat je allemaal nog wél kunt. Bij 'beroepsdekking' kijkt de arts in hoeverre je jouw eigen werk nog kunt doen en klopt die niet. Bijna alle ondernemers kiezen deze laatste vorm.
 • Mijn bedrijf draait gewoon door als ik arbeidsongeschikt ben: Dat kan inderdaad, maar als je zzp’er bent, is het veelal lastig om de onderneming voort te zetten. Een AOV uitkering kan ook helpen bij het inschakelen van een vervanger en loopt je bedrijf door.
 • Broodfonds: Een broodfonds kan een hele goede basisvoorziening geven de 1ste 2 jaar. Na 2 jaar stopt de uitkering meestal. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid zit daar het grootste risico.

Ook je AOV heeft baat bij een periodieke check

Ervaring leert dat zzp’ers en ondernemers die een AOV hebben afgesloten, deze niet periodiek aanpassen. Hierdoor sluiten jouw inkomen en situatie in veel gevallen niet meer aan op het verzekerde bedrag en de dekking. Ook blijkt de premie vaak hoog te zijn ten opzichte van een nieuwe AOV. Via ons FinRust-abonnement voor de ondenermer checken wij dit voor onze klanten. Ben je nog geen klant, laat ons je AOV checken of doe hier een premiecheck.

Het team

Dit zijn ze: onze adviseurs die jouw taal als ondernemer spreken. Die jouw vraagstukken als ondernemer of ZZP’er begrijpen. En ook de antwoorden hebben. Die inzicht en onafhankelijk advies geven zodat jij financiële rust krijgt en kunt focussen op je onderneming.

Maak een afspraak