Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft gevolgen voor elk bestuurslid bij een vereniging of stichting

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen (met uitzondering van VVE’s) voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet heeft een aantal ingrijpende gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen in Nederland. In dit artikel lees je wat die gevolgen zijn en hoe jij als financieel adviseur het verschil kunt maken.

Waar is de WBTR voor bedoeld?

De WBTR is bedoeld om activiteiten, die niet gewenst zijn, binnen besturen te voorkomen. Denk hierbij aan misbruik van positie, onverantwoordelijk financieel beheer en wanbestuur. De wet geeft stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen wettelijke kaders voor: 

-    De taakvervulling van bestuurders
-    Tegenstrijdig belang bij bestuurders
-    De aansprakelijkheid en verruimen van ontslagmogelijkheden van bestuurders en commissarissen.

Voor wie is de WBTR bedoeld?

De WBTR wet is bedoeld voor alle verenigingen en stichtingen. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen groot of klein. Ook maakt het niet uit of het gaat om een betaald bestuur of bestuur van vrijwilligers. Zowel een grote sportvereniging als een kleine hobbyvereniging moeten aan de wet voldoen. Let op: Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) zijn uitgezonderd. Hiervoor gelden andere wettelijke regels.

Wat voor invloed heeft de WBTR op de bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurders van verenigingen en stichtingen konden altijd al persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als zij verantwoordelijk waren voor financiële schade. Echter was dit maar beperkt. Door de komst van de WBTR zijn zij nu op dezelfde manier aan te spreken als bestuurders in het MKB 

Wijzigingen WBTR op een rijtje

Vanaf 1 juli 2021 moet er rekening worden gehouden met de volgende zaken:

-    Bestuursleden worden hoofdelijk verantwoordelijk bij faillissement als er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
-    Besluiten moeten transparant en inzichtelijk worden genomen.
-    Beleid over tegenstrijdige belangen moet worden vastgelegd.
 

Vanaf dan gelden voor toezichthoudende organen van verenigingen en stichtingen dezelfde eisen als voor Raad van Commissarissen van ondernemingen.

Het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico 

Het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico neemt dus toe met de komst van de WBTR. Dat willen we via deze weg graag onder de aandacht te brengen bij verenigingen en stichtingen.

Voldoet de huidige Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ook als de WBTR in werking is getreden? Voorwaarden verschillen van polis tot polis. Is het dekkingsbedrag hoog genoeg? Heb je interesse om een nieuwe Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? 

Ben jij bestuurslid en heb je naar aanleiding van WBTR nog vragen of wil je toch eens sparren met ons MKB Team? Klik dan HIER voor contact met onze bedrijfsadviseurs.