KOK Advies provincie winnaar VVP Advies Award 2020

KOK Advies provincie winnaar VVP Advies Award 2020

Om de meerwaarde van onafhankelijk financieel advies te onderstrepen, heeft het Ondernemerspanel van VVP het initiatief genomen voor de Advies Awards, een jaarlijkse prijs voor kantoren met dé A(dvies)-Factor. De VVP Advies Awards is een verkiezing van excellente advieskantoren die het adviesvak een positieve boost geven en een inspirerend voorbeeld zijn voor vakgenoten. Tijdens de 2020 editie van de Advies Award, is KOK Advies uitgeroepen tot winnaar van de provincie Noord-Holland:

“KOK Advies is volgens de jury een mooi voorbeeld van een full-service advieskantoor, dat de klant als uitgangspunt neemt van advies. Advies dat tot stand komt via moderne ICT-oplossingen, die ook voor branchegenoten beschikbaar zijn.

Daarnaast is KOK Advies een typisch voorbeeld van een financieel dienstverlener die is geworteld in de haarvaten van de gemeenschap en die zich bewust is van haar rol in deze gemeenschap. Een terechte winnaar van de Advies Award 2020 in de provincie Noord-Holland!”

De verkiezing kent verschillende onderdelen en beslaat een half jaar. Kantoren kunnen alleen genomineerd worden door anderen en zich niet zelf opgeven.

Meer via www.adviesawards.nl