Subsidieregeling

MKB Anderhalve Meter Maatregelen

Bent u een Amstelveense ondernemer en heeft u kosten gemaakt voor het inrichten van het bedrijf om te voldoen aan RIVM-maatregelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie ‘MKB Anderhalve Meter Maatregelen’. 

De subsidie MKB Anderhalve Meter Maatregelen biedt een tegemoetkoming voor kleine, Amstelveense ondernemers die bedrijfsmatig getroffen zijn door de coronacrisis en/of kosten hebben gemaakt om gasten of klanten veilig en volgens de RIVM-richtlijnen, te kunnen ontvangen op het bedrijf. 

U kunt de subsidieregeling voor uw onderneming aanvragen als:

-    de hoofdvestiging in Amstelveen is.
-    er twee tot vijftig personen werkzaam zijn binnen de onderneming, inclusief eigenaren. Of als u werkt als ZZP'er.
-    u vanwege de coronacrisis een omzetverlies heeft van ten minste 20%. U kunt het omzetverlies aantonen met de toekenning van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) of de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-regeling);
-    u niet op andere wijze vanuit het Lokaal Coronafonds bent gecompenseerd. De MKB-noodlening en de Tijdelijke inkomensvoorziening en bedrijfslening zelfstandigen (TOZO-regeling) en de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) vormen hierop een uitzondering. 

Uiteraard kent ook de ‘MKB Anderhalve Meter Maatregelen’ subsidie enkele voorwaarden en is deze niet voor iedereen beschikbaar. Maar met subsidiebedragen van € 1.250,- tot € 2.500,- loont het zeker de moeite om deze subsidie eens nader te bekijken. 

Op de website van de Gemeente Amstelveen leest u meer over de subsidie, de voorwaarden en hoe deze aan te vragen.