Energielabel C voor kantoren

Energielabel C voor kantoren

In 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal over energielabel C beschikken. Energielabel C houdt in dat een kantoor per jaar maximaal 225 kWh per m2 aan fossiele brandstoffen mag gebruiken. Veel van de kantoorpanden voldoen hier momenteel niet aan. Dit zijn vaak gebouwen die voor 2000 gebouwd zijn. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan mag je het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Boetes bij verkoop kunnen zelfs oplopen tot €20.000,-. 1 januari 2023 lijkt nu nog ver weg. Alleen de ervaring leert dat verduurzamen van panden een lange doorlooptijd kent. Zeker met de huidige schaarste aan materialen en bouwpersoneel. Het is dan ook zaak dat eigenaren van kantoorpanden zo snel mogelijk met verduurzamen aan de slag gaan.

Energielabel C kantoren

Wist u dat voor één op de 10 kantoorpanden van 100 m2 of groter een gedwongen sluiting dreigt? Zij voldoen (nog) niet aan de nieuwe regeling die vanaf 1 januari 2023 een verplicht energielabel C eist. Onze adviseurs brengen in kaart of deze verplichting ook voor u geldt en wat er nodig is voor een energielabel C.

Wat houdt de energielabelverplichting in?

Vanaf 1 januari 2023 is het vanuit het Bouwbesluit verboden om een kantoorpand te gebruiken zonder een geldig energielabel C. Meer concreet: dit betekent dat u moet voldoen aan label C of beter (A of B).

Welke kantoren moeten minimaal energielabel C hebben in 2023?

De verplichting voor minimaal energielabel C geldt voor alle kantoorpanden die:
•    groter zijn dan 100 vierkante meter;
•    een kantoorfunctie hebben voor meer dan 50% van het totale gebruiksoppervlak;
•    over twee jaar nog in gebruik zijn als kantoor
•    geen monument of tijdelijk gebouw zijn.

Hoe voldoe ik aan energielabel C?

Het is van belang eerst inzicht te krijgen in welke functies in uw gebouw aanwezig zijn en hoe groot deze zijn. Een Energieprestatieadvies (EPA) bepaalt vervolgens het energielabel voor uw pand. Een NEN2580 meetcertificaat is een goed middel om de verhoudingen te bepalen. Een energieprestatie-adviseur bepaalt vervolgens het energielabel voor uw pand. Indien uw pand nog niet voldoet aan de eisen, raden wij een maatwerkadvies aan. Maatwerkadvies geeft inzicht in concrete verbetermaatregelen met bijbehorende investeringen, de verlaging van de energielasten (en CO2-uitstoot), terugverdientijd en potentiële labelstappen.

Informeer bij de gemeente
Informeer bij je gemeente voor ondersteuning, subsidie of andere regelingen. De gemeente Amstelveen geeft bijv. 100 energiescans weg ter waarde van € 395,-.