Brandschade: de risico's voor jouw bedrijf

Brandschade: de risico’s voor jouw bedrijf

 

Brandschade is alle schade als gevolg van vuur. Dus ook – volgens vrijwel alle verzekeraars – roet-, rook- en blusschade. De gevolgen van brandschade kunnen enorm zijn. Maar liefst de helft van door brand getroffen Nederlandse bedrijven gaat binnen twee jaar failliet. Die gevolgen betreffen onder andere schade aan het pand, schade aan voorraad en inventaris, schade aan het wagenpark en misgelopen inkomsten.

Schade aan het pand

Brand kan grote schade aan het eigen gebouw toebrengen. Net zoals schade door extreme weersomstandigheden (storm, bliksem, hagel en overstromingen) is dit te verzekeren via een opstalverzekering.

Schade aan voorraad en inventaris

Brand en bluswerk kunnen veel schade veroorzaken aan voorraad en inventaris. Ook door rook/roet- of geurschade kunnen inventaris en goederen geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Een goederen- en inventarisverzekering vergoedt deze schade.

Schade aan het wagenpark

Brandschade aan de (bedrijfs)auto’s is via een WA beperkt-cascoverzekering of door een WA Casco (allrisk-verzekering) te dekken. Dit is ongeacht de oorzaak, zoals kortsluiting of (overslaande) brand. En wat als meerdere bedrijfswagens of zelfs het hele wagenpark verloren gaan? Ook dan is het erg belangrijk dat je goed verzekerd bent!

Misgelopen inkomsten

Brand kan de onderneming stilleggen. Het kan immers langere tijd duren voordat je weer operationeel bent of eventuele voorraden zijn aangevuld. Een bedrijfsschadeverzekering verzekert de brutowinst (vaste lasten + nettowinst) gedurende bijvoorbeeld 52 weken. Of de schade in en rond je bedrijf ook daadwerkelijk wordt vergoed, bepaalt de verzekeraar. Dit hangt onder andere af van de polisvoorwaarden.
 

De kans op brand in jouw bedrijfspand is misschien klein maar áls het je overkomt, word je geconfronteerd met een enorme schadepost die kan oplopen tot honderdduizenden euro’s. Goed verzekerd zijn, is voor bedrijven en ondernemers van cruciaal belang. Er zijn genoeg risico’s die je zelf niet wilt of kunt dragen. 

Heb je twijfels of vragen over jouw verzekeringen of mogelijke risico’s in geval van brandschade? Klik dan HIER om contact op te nemen met een van onze zakelijke adviseurs, ze beantwoorden graag al je vragen.