Corona

Overzicht zakelijke regelingen

Risico’s en verzekeringsoplossingen

Uitbreiding bedrijfsactiviteiten met bijvoorbeeld:

 • Maaltijdbezorging (horeca) en/of
 • Opening webshop (handel) en/of
 • Andere nieuwe bedrijfsactiviteit zijn lang niet altijd standaard meeverzekerd op:
  • Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf
  • (Bestel)autoverzekering
  • WEGAS-verzekering
  • Rechtsbijstandverzekering Bedrijf
 • Neem contact op met KOK Advies i.v.m. afstemming verzekeringsdekking voor deze risicos.

Cyberrisk & veilig digitaal thuiswerken:

 • We werken allemaal massaal thuis. Gevaren van cybercriminaliteit liggen op de loer.
 • Thuiswerken vraagt om extra aandacht voor u en uw medewerkers
 • Zie Veilig thuiswerken met paktische tips ter bescherming en preventie
 • Een Cyberrisk-verzekering is in veel gevallen nuttig en aan te bevelen. Neem hiervoor contact op met KOK Advies.

Evenementen

 • Ik heb een evenement georganiseerd en ik moet het annuleren. Kan ik een beroep doen op mijn evenementenverzekering?
  • Proberen schade zoveel mogelijk te voorkomen/beperken
  • Bekijk of alternatieven mogelijk zijn
  • Neem contact op met KOK Advies over de te nemen maatregelen en verzekeringsdekking

Ziekte & Verzuimverzekering

 • Werknemer is ziek door virus én niet in staat om zijn werk te verrichten
  • Wel ziekmelden & wel een uitkering ziekteverzuimverzekering na wachttijd
 • Werknemer wordt preventief in quarantaine geplaatst, kan niet werken, maar is niet ziek
  • Niet ziekmelden & geen uitkering ziekteverzuimverzekering na wachttijd

Arbeidsongeschiktheidsverzekering & ZZP’er / ondernemer:

 • Ik heb een evenement georganiseerd en ik moet het annuleren. Kan ik een beroep doen op mijn evenementenverzekering?
 • Ondernemer is ziek door virus én kan daardoor niet werken > wel beroep doen op AOV (na eigen risico termijn)
 • Ondernemer wordt preventief in quarantaine geplaatst, maar is niet ziek > geen dekking op AOV (= Arbeidsongeschiktheidsverzekering)

Impact op verzekeraars:

 • Bij veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Waarom eigenlijk?
  • Mogelijke schade bij een epidemie a.g.v. cumulatie kan enorm oplopen.
  • Dit kan financiele draagkracht (solvabiliteit) van verzekeraar in gevaar brengen
  • Daarom springt de overheid nu in/bij

Belastingmaatregelen

Belastingdienst:

 • Op verzoek: bijzonder uitstel van betaling opgelegde aanslagen
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonheffingen
 • Mogelijkheid tot verlaging voorlopige aanslagen
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
 • Verlaging invorderingsrente en belastingrente
 • Termijn verlengd voor schriftelijk vastleggen arbeidscontracten (voor vaststelling hoogte WW-premie)
 • Soepel omgaan met (her)beoordeling hoogte WW-premies in sectoren waar door coronavirus veel extra overwerk plaatsvind

Toeristenbelasting:

 • Mogelijk stopzetten (voorlopige) lokale aanslagen
 • Mogelijk (tijdelijk) intrekken opgelegde aanslagen
 • Informatie bij eigen gemeente

Waterschapsbelasting:

 • Op verzoek: uitstel van betaling
 • Op verzoek: betalingsregeling
 • Informatie bij eigen waterschap

Maatregelen inzake voldoen aan financiële verplichtingen

Verzekeraars

 • Zijn bereid om ondernemers te helpen die door coronavirus in financiële problemen komen. Betalingsregeling is mogelijk.
 • Voor meer informatie, neem contact op met KOK Advies

Banken verlenen uitstel

 • Gezonde bedrijven krijgen 6 maanden uitstel van aflossing op leningen tot € 2,5 mln.
 • Deelnemende banken: ABN Amro, ING, Rabobank, Volksbank, Triodos Bank

Pensioenfondsen

 • Betalingsregelingen mogelijk voor afdrachten pensioenpremies
 • Geen incassotrajecten of administratieve boetes
 • Mogelijkheden tot maatwerk afhankelijk van werkgever en sector

Qredits helpt afnemers microkredieten

 • 6 maanden uitstel van aflossing
 • Rente verlaagd naar 2%
 • Zie www.qredits.nl

Steunmaatregelen

Compensatieregeling getroffen ondernemers

 • Vast bedrag van € 4.000
 • Bedoeld voor bedrijven die hun activiteiten noodgedwongen moeten staken i.v.m. afstandseis
 • Uitvoering door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

 • Vast bedrag van € 4.000
 • Banken kunnen 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen
 • Garantieplafond is door overheid verhoogd
 • Maximumbedrag per onderneming tijdelijk € 150 mln.
 • Uitvoering door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

 • Vast bedrag van € 4.000
 • Gebaseerd op bestaande regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)
 • Tijdelijke borgstelling nu ook voor financiering werkkapitaal
 • Regeling nog niet ingegaan
 • Aanvragen bij aangewezen financiers
 • Informatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

 • Nu bekende voorwaarden:
  • Garantie afgeven: géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen
  • Minimaal 20% omzetverlies, te rekenen vanaf 1 maart 2020
  • Aanvraag voor 3 maanden, mogelijkheid tot verlenging met 3 maanden
  • Hoogte tegemoetkoming afhankelijk van terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom (staffel)
  • Voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming
  • Naverrekening: definitieve vergoeding wordt bepaald aan de hand van daadwerkelijke omzetdaling, ook wordt rekening gehouden met eventuele daling loonsom
  • Mogelijk accountantsverklaring bij aanvragen boven bepaalde omvang
 • Aanvragen nog niet mogelijk
 • Uitvoering door UWV

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 • Aanvulling inkomen tot aan sociaal minimum (ca. € 1.500 netto per maand)
 • Lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157)
 • Regeling nog niet van kracht
 • Uitvoering door gemeenten

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

 • Bestemd voor MKB (tot 250 fte / omzet < € 50 mln. / balanstotaal < € 43 mln.)
 • Overheid staat voor groot deel van geleende bedrag garant, verlaging van deel waarvoor ondernemers zelf garant moeten staan
 • Aanvragen bij geaccrediteerde financiers
 • Informatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl

Meer informatie over het Coronavirus voor ondernemers: