Uw vragen over financiële planning

Een goede financiële planning geeft glashelder inzicht in uw inkomsten en kosten op kortere en langere termijn. Waar wenst u over pakweg 15 jaar te staan en hoe bereikt u dat? Of: hoe houdt u uw financiën op orde als uw levenssituatie onverhoopt veranderd? Samen met u kunnen we deze vragen beantwoorden en dit vastleggen in een persoonlijk financieel plan. Het brengt u zekerheid en rust, garanderen wij.

Welke vragen stelt u?

Moet ik vermogend zijn om baat te hebben bij een financieel plan? Die vraag krijgen we regelmatig. Wij helpen dit misverstand graag uit de wereld. Iedereen, vermogend of niet, heeft winst bij bewuste financiële planning. Hieronder vindt u diverse vragen over het hoe en wat van financiële planning. Lees ze eens door en neem contact met ons op.

Klik op de vraag en vind het antwoord

1.Heb ik wel voldoende inkomsten als ik met pensioen ga?

Het inkomen vanaf uw pensioendatum bestaat uit:

 • AOW. Hebt u altijd in Nederland gewoond, dan krijgt u 100% AOW. Hebt u ook in het buitenland gewoond, dan wordt er voor elk jaar 2% in mindering gebracht op uw AOW.
 • Pensioenuitkering die u via werkgever hebt opgebouwd.
 • Individuele regelingen, zoals levensloopregeling, lijfrenteverzekeringen en banksparen.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u inzicht in de bruto en netto bedragen die u ontvangt uit AOW en het pensioen via uw werkgever. Individuele regelingen zijn hierin niet opgenomen.

Lagere kosten

Belangrijk om te weten is dat uw financiële situatie na uw pensioen niet alleen afhankelijk is van uw (pensioen)inkomsten maar ook van uw kosten. Deze kunnen rond uw pensioenleeftijd lager zijn doordat uw hypotheek grotendeels is afgelost en uw kinderen inmiddels financieel onafhankelijk zijn.

Maak een afspraak

Met een financieel plan brengt u inkomsten en uitgaven voor en na uw pensioen in kaart. Zo kunt u zien of het totale financiële plaatje aansluit bij uw wensen. Maak een afspraak met onze financieel adviseur.

2. Ik wil eerder stoppen met werken, kan dat?

Dit is afhankelijk van uw financiële wensen en mogelijkheden. Pensioenregelingen en AOW gaan tegenwoordig in bij iemands 67ste. U kunt sommige uitkeringen naar voren halen maar ontvangt dan wel een lagere uitkering. Wordt er een lager bedrag uitgekeerd dan past binnen uw financiële wensen, dan kan dit vanuit individuele financiële regelingen worden aangevuld. Bijvoorbeeld vanuit:

 • levensloopregeling;
 • lijfrente;
 • spaar- of beleggingsrekeningen;
 • overwaarde van de eigen woning.

Zoek het precies uit

Wilt u eerder stoppen met werken, dan raden wij u aan heel precies uit te zoeken of en hoe dit mogelijk is. Maak hiervoor een afspraak met onze financiële planner. Welkom!

3. Ik ben ontslagen en krijg een ontslagvergoeding. Wat kan ik hiermee doen?

Over een ontslagvergoeding moet u altijd belasting betalen. U ontvangt op uw rekening een netto bedrag dat u zelf dient te beheren. Dit kan op diverse manieren en vraagt verstandig handelen, ook met het oog op de fiscale kant van het verhaal.

De belangrijkste vragen die u zichzelf moet stellen zijn:

 • Heb ik goed inzicht in de fiscale gevolgen van de vergoeding?
 • Heb ik voldoende inkomsten uit WW of andere voorzieningen?
 • Hoeveel kan ik maandelijks van mijn netto ontslagvergoeding gebruiken om rond te komen?
 • Moet ik geld reserveren voor mijn pensioen nu ik geen pensioen meer opbouw?
 • Hoe zit het met het nabestaandenpensioen nu de pensioenregeling stopt met opbouwen?

Advies

Het is raadzaam om deze en andere vragen samen met ons door te nemen. Wij adviseren u graag en goed. Een afspraak maakt u door het contactformulier in te vullen.

4. Is het voor mijn nabestaanden goed geregeld als ik kom te overlijden?

Nabestaandenregelingen kunnen gevat zijn in uw hypotheek, levensverzekering of een werkgeversregeling. Doordat de mogelijkheden zo divers zijn, is het risico groot om het overzicht te verliezen.

Regelmatig spreken wij klanten die veronderstellen dat hun nabestaandenregelingen goed zijn. Na een korte screening blijkt dit te vaak niet zo te zijn. U kunt bijvoorbeeld aannemen dat het (gedeeltelijk) aflossen van de hypotheek lastenverlichting betekent. Dit is inderdaad zo in een situatie dat u er nog bent. Komt u te overlijden, dan valt echter uw netto inkomen weg. De lagere kosten door hypotheekaflossing wegen hier vaak niet tegen op.

Doorpraten met ons

Helaas leert de praktijk dat het voor nabestaanden regelmatig financieel minder goed geregeld is dat men aannam. Wij hopen vooral dat u een lang, gelukkig en gezond leven zult hebben met uw geliefden. Mocht het noodlot u echter treffen, dan is het goed om te weten dat u uw nabestaanden financieel zorgeloos achter kunt laten. Wilt u daarover met ons doorpraten? Neem contact met ons op.

5. Hoe sta ik ervoor als ik arbeidsongeschikt of werkloos wordt?

Dit verschilt per persoon. Bent u ondernemer of in loondienst? De ondernemer moet alles zelf regelen. Voor iemand in loondienst zijn er bepaalde basisvoorzieningen. Eén ding is zeker: in alle gevallen is er een forse terugval in inkomen.

Voor zowel ondernemers als werknemers in loondienst wil de overheid dat er meer financiële aanvullingen komen. Anders gezegd: iedereen zou zich beter moeten beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid door het aangaan van financiële regelingen.

Wij vinden dat allereerst inzicht in de financiële terugval nodig is. Dan pas kunt u beoordelen of aanvulling nodig is. Wellicht hebt u voldoende eigen vermogen of biedt het inkomen van uw partner voldoende bescherming.

Afspraak

Wilt u weten hoe uw financiële situatie wordt als u niet meer kunt werken? Zoek het samen uit met onze adviseur. Maak een afspraak via de contactbutton.

6. Ik wil gaan scheiden. Wat zijn de financiële gevolgen?

Een scheiding heeft grote (financiële) gevolgen, zeker als u (minderjarige) kinderen hebt. U dient vele afspraken te maken. Daarnaast is een scheiding van invloed op de verdeling en toekenning van:

 • pensioen;
 • vermogen;
 • eigen woning;
 • hypotheek;
 • levensverzekeringen;
 • alimentatie.

Een solide financiële regeling

De fiscale regels over deze onderwerpen zijn zeer complex. Naast advies van een mediator/advocaat wordt bij scheiding advies van een financieel specialist aangeraden. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van een financiële regeling die u, als dat maar enigszins mogelijk is, een solide basis biedt. Maak een afspraak met onze financieel adviseur die deskundig is op dit terrein.